ธนชัย มุ่งมั่น จริงใจในบริการ**ขณะนี้บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน**


ตำแหน่งพนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

มีคุณสมบัติดังนี้

         - จบวุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

         - อายุ 18 ปีขึ้นไป

         - มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

         - มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าOuting Trip ท่องเที่ยวประจำปี นครนายก Laughing
บริษัท ธนชัย คอร์เปอร์เรชั่น เซอร์วิส ร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุด สน.อุดมสุข และอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันฐานไผ่สิงห์โต-ฐานเฉลิมพระเกิยรติ ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ร่วมสมทบทุนซื้อยาดม พิมเสน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล แจกจ่ายประชาชนที่มาพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัด ทุ่งเศรษฐี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รวมยอดสมทบทุน 4,060 บาท


Outing Heaven Bay Resort - Kanchanaburi :Oct 01-02,2016....Nice Trip....

 

สุขสันต์วันสงกรานต์...

 
 

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ปี 2558 ได้แก่ น.ส.อรพรรณ โฮงคำแก้ว(ซ้าย) และ น.ส.ดารณี จันทรักษ์ (ขวา) รางวัลนี้แสดงถึงการทุ่มเทการปฎิบัติงานอย่างดีเยี่ยมของทั้ง 2 ท่าน ได้เป็นอย่างดี

 

นโยบายการให้บริการ   

 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัดหนี้สินโดยครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมด้านการบริหารหนี้และติดตามทวงถามหนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสุภาพ และมีคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ว่าจ้างและลูกค้าสูงสุด
 
เทคโนโลยีทันสมัย
บริษัทฯ ได้นำระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อประโยชน์ และคุณภาพบริการที่ดี สร้างความประทับใจแก่ผู้ว่าจ้าง
 
 การปฏิบัติงานไม่ซ้ำซ้อน
บริษัทฯ มีการบริหารขั้นตอน วิธีการ ในการจัดระเบียบงานให้ง่ายต่อความเข้าใจ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
 
บุคลากรคุณภาพ
พนักงานของ บริษัทฯ ได้รับการอบรมในด้านการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทุกส่วนงาน อีกทั้งบริษัท ฯ มีระบบการคัดเลือก และค้นหา บุคลากรใหม่ ๆ เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานอยู่เสมอ จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ว่าจ้างได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ