รับสมัครงาน

 

                 ขณะนี้บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

 

ตำแหน่งพนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

     มีคุณสมบัติดังนี้

         - จบวุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

         - อายุ 18 ปีขึ้นไป

         - มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

         - มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

         - มีประสบการณ์ในการติดต่อเจรจาทางโทรศัพท์ เช่น ขายสินค้าทางโทรศัพท์ เร่งรัดหนี้สิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

ตำแหน่งพนักงานติดตามหนี้ภาคสนาม

    มีคุณสมบัติดังนี้

        - จบวุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 

        - อายุ 18 ปีขึ้นไป

        - เพศชาย

        - มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

        - มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

        - สามารถออกต่างจังหวัดได้

        - สามารถขับรถได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

      สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  

   คุณติ๊ก หรือ คุณแอน 

   โทร. 062-6056492 / 062-6056493

E-mail : thanachai@thanachai-corp.com

 

 

 

 

 

 

 

       

แบบฟอร์มสมัครงาน

สมัครงาน