ขอบเขตการบริการ


บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการงานเร่งรัดหนี้ สินเชื่อทุกชนิดของสถาบันการเงิน อาทิเช่น งานสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น โดยมีพื้นที่บริการคลอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

บริการของบริษัทฯ ได้แก่ การให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ การสืบค้นข้อมูลและลงพื้นที่ติดตามภาคสนาม โดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้นำอุปกรณ์การปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัย มาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัสูงสุด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดมีขึ้นต่อผู้ว่าจ้างด้วยความใส่ใจ และสำนึกรับผิดชอบ